איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

חלק V: מערכת חשיבה

סיינטולוגיה מציעה מערכת חשיבה עצומה ומפורטת ברמה גבוהה, אשר מפרשת ומסבירה היבטים שונים של ניסיון אנושי. בגישה שלה המורכבת מספרים ומגישה לימודית לעבודותיה, זוהי הסְכוֹלַסְטִיקָה החדשה, המושכת אנשים אשר אוהבים לארגן, לגבש מבחינה מושגית, לסדר בצורה מערכתית ולהתייחס בצורה אינטלקטואלית לחוויה שלהם. סיינטולוגיה אינה מלמדת מושג ספציפי של "אלוהים" או "הישות העליונה", למרות שהיא מתייחסת באופן מכובד יחסית ובמעורפל ל-"דינמיקה שמינית", הגבוהה ביותר מתוך היררכיה של שמונה מערכות יחסים שבהן אדם יכול להשקיע את האנרגיה שלו, אך היא אינה מספקת הסבר רב או הכוונה לגבי איך אדם צריך להתנהג בנוגע ל-"דינמיקה" הזו או מה הוא עשוי למצוא שם.

אבל סיינטולוגיה אכן מלמדת בצורה מאוד ברורה ומפורשת – או מאפשרת לתומכיה לגלות – שהם "ישויות רוחניות" אשר להן יש קיום מתמשך מעבר למוות בגופים נוספים. הנתון או התגלית המרכזיים הללו, אשר אליהם התייחסו כמעט כל המשיבים כאמונה שלהם, מהווה בפני עצמו הבדלה מפילוסופיות ומפסיכולוגיות שאינן דתיות. זהו מאפיין עיקרי של מספר דתות ואינו מאפיין של אף מערכת חשיבה שאינה דתית.

סיינטולוגיה מציעה מערכת חשיבה עצומה ומפורטת ברמה גבוהה, אשר מפרשת ומסבירה היבטים שונים של ניסיון אנושי.

לענייננו, נראה כי נקודת המבט הזו לגבי המציאות וההשלכות הנלוות אליה מספקות את הרעב למשמעות האולטימטיבית של רוב התומכים בדת. מספר משיבים תיארו את עצמם כ-"מחפשים" אשר טעמו דת אחרי דת ולא מצאו סיפוק באף אחת מהן, עד שהם הגיעו לסיינטולוגיה, שם הם מצאו סיפוק מתמשך. כפי שציין אחד מהם, "שאלות מהסוג הזה אינן מטרידות אותי יותר".

למרות שאין לסיינטולוגיה תשובה ספציפית מוכנה לכל שאלה תיאולוגית אשר ניתן להעלות על הדעת (לא יותר מאשר שאין לדתות מוכרות אחרות), נראה שהיא הצליחה להטמיע במאמיניה ודאות שהקיום מתרחש במסגרת בסיסית אמינה ובעלת משמעות אשר בה פעילות אנושית בעלת מטרה הינה אפשרית ואפקטיבית.

במובן שבו היא משככת בצורה אפקטיבית (אם לא עונה בצורה ברורה) את החרדות של תומכיה בנוגע למשמעות האולטימטיבית של החיים, סיינטולוגיה הינה דת ואף מאוד אפקטיבית. בהתחשב בניתוח בחלק IV לעיל, זוהי התכונה היחידה הנחוצה והמספקת של דת, כל דת, אשר אינה קיימת בשום צורה אחרת של פעילות אנושית. לא כל התומכים בסיינטולוגיה הגיעו אליה בחיפוש אחר התוצר או השירות הזה, ולא כולם הגיעו לרמה הזאת של הבנה, אך זה נכון עבור כל הדתות. מתוך המשיבים שרואיינו, כל אלו שהרגישו בעבר בלבול לגבי דת דיווחו שבסיינטולוגיה הבלבול פסק. ייתכן שהיו כמה שהמשיכו להיות מבולבלים אך לא הודו בכך; סביר יותר להניח, שאילו שעדיין לא היו מרוצים עזבו את סיינטולוגיה – כפי שחלק עושים – ומחפשים תשובות במקומות אחרים. דבר זה אינו חולק על העובדה שסיינטולוגיה יכולה לשמש בתפקיד של דת עבור אלו שנשארו בה.

בנוסף למסקנות הברורות האמורות לעיל בנוגע לסיינטולוגיה, ישנן נקודות נוספות אשר בעוד אינן מיישבות את המחלוקת בעצמן, עוזרות לחזק את המסקנה כי סיינטולוגיה הינה דת:

1. אופי ה-"וידוי" של "אודיטינג";

2. הלימוד (בין אם נכון או לא באופן אובייקטיבי) שאנשים טובים ביסודם;

3. הדגש על אתיקה ביחסי אנוש;

4. היכולת לשקם אנשים מהתמכרות לסמים;

5. עריכת טקס הנישואין של סיינטולוגיה על-ידי אנשי הארגון;

6. ההתמקדות ב-"עזרה לאחר" אשר מקדמת תוכניות ברמת הארגון עבור מבוגרים, התנגדות לטיפול באמצעות שוק חשמלי ולובוטומיה כטכניקה לריפוי הנפש וכו'.

דין מ' קלי
1980
עודכן ביוני 1996

הורד את הספר הלבן