איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

חלק II: ממצאי בית-המשפט

ניתן להשוות את המסקנות לעיל למול הגדרות שונות של "דת". שלוש הגדרות יהיו בשימוש כאן. הראשונה היא ההגדרה שתוארה על-ידי בית-משפט בקליפורניה במשפט של כנסיית "אחוות האנושות". בית-המשפט כתב:

דת פשוט כוללת:

(1) אמונה, אשר לא בהכרח מתייחסת לכוחות על-טבעיים; (2) כת, הכוללת התאגדות חברתית אשר מבטאת את האמונה באופן גלוי; (3) מערכת של ערכי מוסר אשר נובעים ישירות מדבקות באמונה; (4) ארגון בתוך הכת אשר מתוכנן לפקח על עיקרי האמונה.

153 Cal.App.2d at 693 (1957) indentation supplied

א. "אמונה, אשר לא בהכרח מתייחסת לכוחות על-טבעיים". בית-המשפט לא מציין באיזו רמה של אמונה מדובר, אך דת באופן מסורתי עוסקת בשאלות "אולטימטיביות" כגון המשמעות והמטרה של החיים, טבעו וייעודו של היקום, אם החיים ממשיכים אחרי המוות וכו'. סיינטולוגיה מספקת מסגרת מפורטת של הבנה מושגית אשר עוזרת לקבל תשובות על חלק מסוגי השאלות הללו. לא כולן נענות באופן מפורש, ועם זאת נראה שהדבר עוזר להפיג את החרדות של המאמינים בנושא. עם זאת, סיינטולוגיה עוסקת באופן מפורש בשאלה של מוות, באופן דומה במקצת לאופן שבו עושות זאת הנֵאוֹ-אַפְּלָטוֹנִיּוּת והמדע הנוצרי (בכך שהן מכחישות את המציאות או החשיבות של הגוף) ובדומה לאופן שבו עושות זאת חלק מדתות המזרח (גלגול נשמות בגופות הבאים). בדומה לכמה דתות אחרות (בודהיזם, קונפוציוניזם, טאואיזם), היא לא לוקחת בחשבון שתי רמות של קיום, הטבעי והעל-טבעי, אלא רק אחת. היא לא מספקת הבנה מושגית מפורטת עבור "הדינמיקה השמינית" או "הישות העליונה", אך עם זאת משאירה מקום עבור הבנה כזאת, שלא כמו מספר גופים אשר בית-המשפט הגדיר כדתות (אחוות האנושות, החברה האתית של וושינגטון (249 F.2d 127),‏ התרבות האתית והומניזם חילוני (Torcaso v. Watkins,‏ הערת שוליים, 373 US. 488)‏).

ב. "כת, הכוללת התאחדות חברתית אשר מבטאת בגלוי את האמונה". למה הכוונה כאן ב-"כת"? מילון אוקספורד האנגלי מגדיר "כת" בתור:

1. לסגוד – 1683.

2. סוג מסוים של סגידה דתית, במיוחד בהתייחסות למנהגים החיצוניים שלה ולטקסים – 1679.

לא קיימת שום העמדת פנים של סגידה, במובן היהודי-נוצרי, אשר מתרחשת בתוך ארגון הסיינטולוגיה. ישנו בית תפילה בכל אחד מבנייני הסיינטולוגיה שבו מתכנסים מספר סיינטולוגים בימי ראשון להרצאה או להאזין לקלטות בנושא מסוים. לא נראה שהמשיבים ייחסו למנהג זה חשיבות רבה מבחינת הסיינטולוגיה, וכמו כן לא נראה שמתרחשת שם סגידה במובן המוסכם שלה.

עם זאת, סיינטולוגיה בכללותה היא "התאחדות חברתית אשר מבטאת את האמונה", ומספר מפגשים (כולל שירותי בית התפילה) הינם "חברתיים" (בניגוד לפעילות של אינדיבידואלים או אחד-על-אחד). אלו מאופיינים במיוחד כאירועים של הדינמיקה השלישית (קבוצות).

ג. "מערכת של ערכי מוסר אשר נובעים ישירות מדבקות באמונה". קיימת בסיינטולוגיה ספרות נרחבת בנושא "אתיקה" – ונראה כי זה הדבר שאליו מתייחס בית-המשפט במושג "ערכי מוסר". ישנם אפילו "קציני אתיקה" אשר מספקים ייעוץ למאמינים אשר חרגו מהסטנדרטים האתיים אשר נקבעו וקודמו על-ידי הקבוצה. [בניגוד לאמירת בית-המשפט, ישנן דתות מוכרות – האנימיזם, כמה צורות של ההינדואיזם וכו' – אשר בהן לא קיים מימד אתי, למרות שלרוב הן מספקות מערכת (שאינה אתית) של התנהגות או פעולות עבור המאמינים שלהן, אשר הינה בעלת אופי דתי או מפייס.]

ד. "ארגון בתוך הכת אשר מתוכנן לפקח על עיקרי האמונה". סיינטולוגיה הינה בעיקרה ארגון נרחב ומפורט אשר "מתוכנן לפקח על עיקרי האמונה". (אם "כת" פירושה "סגידה", קשה להבין מה יכולה להיות הכוונה של "בתוך הכת".) בכל בניין סיינטולוגיה קיים שרטוט קיר גדול המכיל עמודות אשר מפרטות משרדים או פונקציות, בחלק מהמקרים עם צוות של יום וצוות של ערב. (ייתכן שלא כל הפונקציות יהיו מאוישות בזמן נתון, אך נראה כי רובן אכן מאוישות רוב הזמן.) זהו ארגון ענק וערוך בצפיפות אשר קיים על מנת להביא לידי ביצוע את מלאכתה של סיינטולוגיה, אשר בעיקרה הינה לגייס ולהכשיר את אלו השואפים לעסוק בסיינטולוגיה. עם זאת, בנוגע לשאלה אם עיסוק זה הינו "דת" או שלא, דבר זה אינו נקבע בכך שקיים ארגון להביא זאת לידי ביצוע או שלא, אלא על פי מהו העיסוק עצמו, ועל אילו סוגים של אמונות הוא מפקח או מקדם. זה הדבר שבו עסקנו בנקודה א' לעיל.

ההגדרה של "דת" שבה משתמש בית-המשפט בצורה כה "פשוטה" במשפט של כנסיית אחוות האנושות, אינה כוללנית מספיק למטרותינו, מאחר והיא כוללת מספר אלמנטים (סגידה, אתיקה) אשר לא נמצאים בדתות מוכרות, והיא אינה ברורה או שומרת על אחידות במושגים הפנימיים שבה: האם ההגדרה של "כת" בנקודה (2) הינה אותה הגדרה של "כת" בנקודה (4)? כיצד שונה "התאחדות חברתית" (2) מ-"ארגון בתוך הכת" (4)? ההגדרה אינה מפרטת איזה סוג של "אמונה" הוא דתי, בניגוד לפילוסופי, אתי, פסיכולוגי, פוליטי או טכנולוגי, כך שנראה כי ישנו מקום להבהרה נוספת בנושא.

III. תקנות לעומת דת
הורד את הספר הלבן