IV.
סיכום

הדיון לעיל צריך להבהיר דבר אחד: החיים השיתופיים והמנהגים של הארגון הימי במסגרת דת הסיינטולוגיה תואמים לחיים השיתופיים ולמנהגים במסדרים דתיים מסורתיים, במזרח ובמערב, בעבר ובהווה. כמו בבודהיזם ובנצרות, למסדר הדתי של הארגון הימי יש את השליחות לשמר ולהפיץ את הכתבים והטכנולוגיה שהתגלו על-ידי ל. רון האברד. השאיפה של הארגון הימי היא ההישרדות הרוחנית לא רק של החברים בו ושל החברים בדת הסיינטולוגיה, אלא גם של המין האנושי והעולם. מהבחינה הזאת, הארגון הימי זהה למסדרים הדתיים בדתות המרכזיות בעולם.

השאיפה של הארגון הימי היא ההישרדות הרוחנית לא רק של החברים בו ושל החברים בדת הסיינטולוגיה, אלא גם של המין האנושי והעולם. מהבחינה הזאת, הארגון הימי זהה למסדרים הדתיים בדתות המרכזיות בעולם.

אם יורשה לי להעיר הערה אישית, הייתי רוצה להוסיף שכאשר ביקרתי במגורים של הארגון הימי בלוס-אנג'לס ובגילמן הוט ספרינגס, וראיתי את החיים השיתופיים שלהם ואת הפעילויות שלהם, כל הזמן נזכרתי בחיים שלי במנזר פרנציסקאני. למדתי, התפללתי ועשיתי מדיטציה באותה מסירות שבה הבחנתי אצל הסיינטולוגים שלומדים, עובדים ונותנים או מקבלים אודיטינג. חייתי במגורים דומים ועבדתי בסביבת עבודה דומה כאשר עבדתי בכריכיה של המנזר וכרכתי ספרים חדשים, ותיקנתי את הכריכות של ספרים ישנים של הביבליה וחיבורים תיאולוגיים. ייצרתי קלפים עם תמונות של קדושים ופרסומים כדי לקדם ולפרסם את עבודת המנזר. ישנו רק הבדל אחד: סיינטולוגיה והארגון הימי משתמשים בטכנולוגיה החדישה ביותר כדי לבצע את המשימה הדתית שלהם. אנחנו שוכחים שכאשר המנזרים התחילו לראשונה גם הם עשו את אותו הדבר בדיוק. באמצעות השימוש בטכנולוגיה המתקדמת הזאת, דת הסיינטולוגיה פשוט פועלת לפי מסלול הפעולה שניסח ל. רון האברד עצמו.

פרנק ק' פלין,
פרופסור אורח ללימודי דת
ינואר 2010

הורד את הספר הלבן