איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

I. הגדרות פונקציונליסטיות

הגדרה פונקציונליסטית היא הגדרה שתשומת הלב בה מתמקדת בתרומה שנטען שיש לתופעה ליציבות ו/או להישרדות של ישות חברתית או תרבותית. כך ניתן להראות שתופעות הינן פונקציונליות עבור ישויות החל מהאדם היחיד ועד למערכת עולמית. העובדה שדרך זו של הגדרת דברים מעוררת הרבה בעיות פילוסופיות והעסיקה את מוחותיהם של לוגיקנים רבים לא מנעה ממנה להפוך לפופולארית בקרב חוקרי מדעי החברה – במיוחד בהקשר של דת.

ניתן לומר שלדת יש את היכולת הפונקציונלית כדלהלן:

(א) ברמה האישית, לעזור לאנשים להתגבר על בעיות של חוסר איזון של האישיות, זהות עצמית, משמעות החיים, שיקול דעת מוסרי וכו'.

(ב) ברמה הקהילתית, לשלב אנשים, שבפוטנציה עלולים להיות חסרי שורשים, אל תוך קבוצות והתאגדויות המספקות כיוון ומשמעות בחיים האישיים כמו גם נקודות התייחסות שניתן להיעזר בהן בחברות גדולות בהן האדם עלול להרגיש פגיע אל מול מערכת או ביורוקרטיה רבת עוצמה, או

(ג) ברמת החברתית, לספק לגיטימציה לסדר החברתי הקיים; פיצוי עבור תחושות קיפוח; והסדרה מוסרית של קשרי הגומלין בין מוסדות חברתיים עיקריים.

הכתבים הבסיסיים של סיינטולוגיה על טבעו הרוחני של התטן (הישות הרוחנית) ועל שמונה הדינמיקות; היעדים המעשיים של קורסי ההכשרה ושל שירותי הייעוץ שלה; והטון הדתי וההגותי של כמה מהטקסים בסיינטולוגיה, כל אלה משכנעים אותי שניתן לתאר בצורה יעילה את סיינטולוגיה, במשותף עם דתות אחרות, כפונקציונלית בכל אחת מהרמות שתוארו לעיל.

הכתבים הבסיסיים של סיינטולוגיה על טבעו הרוחני של התטן (הישות הרוחנית) ועל שמונה הדינמיקות; היעדים המעשיים של קורסי ההכשרה ושל שירותי הייעוץ שלה; והטון הדתי וההגותי של כמה מהטקסים בסיינטולוגיה, כל אלה משכנעים אותי שניתן לתאר בצורה יעילה את סיינטולוגיה, במשותף עם דתות אחרות, כפונקציונלית בכל אחת מהרמות שתוארו לעיל. כמובן, אין כאן טענה כי רק לדתות יש את הפונקציות הללו. הטענה כאן היא שקודם כול, סיינטולוגיה אכן חולקת את הפונקציות האלה עם דתות אחרות, ושנית, שהדרכים המסוימות שלה לממש אותן דומות יותר, בהופעה ובמטרה, לאלה של הדתות שמוגדרות כדתות על פי ההיגיון הפשוט מאשר, למשל, לאלה של קבוצות פוליטיות או של סוכנויות רווחה.

הגדרת דת במונחים של פונקציה יכולה להיות לעזר במקרים מסוימים של ניתוח במדעי החברה: ניתן בעזרתה להטיל אור על הרבה היבטים מעניינים של התרומות השונות שלה לחיים החברתיים. לאור הקושי הברור להבדיל בפרספקטיבה הזאת בין דת לאידיאולוגיות, יש גבול לעד כמה רחוק ההגדרה הפונקציונליסטית יכולה להגיע בכל הנוגע להדגשת הייחודיות של דת. מסיבה זאת הגדרה סובסטנטיבית יכולה להיות שימושית יותר.

II. הגדרות סובסטנטיביות
הורד את הספר הלבן