I. הקדמה

סיינטולוגיה היא דת "נבואית", שנולדה מתוך תורתו של המייסד הכריזמטי שלה, ל. רון האברד, שממלא את מקום גאוטמה, הבודהא, בבודהיזם, ישו בנצרות ואת מקומו של מוחמד בדת האסלאם (שלוש הדתות הגדולות של היום). שלא כמו ישו ומוחמד, מר האברד לא טען שהוא קדוש או שישות אלוהית התגלתה בפניו. בדומה לגאוטמה, מר האברד טען שהוא אדם אשר גילה נתיב להארה רוחנית, לגאולה ולחופש.

ל. רון האברד פרסם ב-1950 את הספר המצליח 'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש'. הספר הבטיח "הגשמה אישית" (או הגשמה של "סטאטיק החיים") אל מול התסכולים של העולם החיצוני (תוהו ובוהו), עם אקסיומות שנתמכות על-ידי טיעונים סוציו-אנתרופולוגיים, טיעונים מתוך ההיסטוריה של הדתות ומתוך הפילוסופיה שלהן. זוהי עובדה שהצלחת הספר הזה יצרה דת, סיינטולוגיה, שדיאנטיקה היא עכשיו חלק ממנה. אין צורך ללכת שולל על-ידי השם "סיינטולוגיה" שרומז על הקשר מדעי, בגלל מקורו. זוהי דת מודרנית, רק מתוקף היותה מודרנית (או משום שהיא מתאימה יותר עבור האנשים של היום), שמציגה את עצמה כמדעית. בהקשר הזה אני אציין שני מקרים שבנוגע להיותם דת אין שום ספקות: הדת הבהאית מהעולם האסלאמי ו-"המדע הנוצרי" מעולם הנצרות.

הדת הבהאית נוסדה במהלך המאה האחרונה, שמה נלקח מהתואר של מייסדה, Baha’Ullah ("מלוא הדרו של אלוהים"), שכבר היה חסיד של הבביזם, תנועה דתית אסלאמית מפרס. איחוד בין המדע לדת הוא אחד מבין הרעיונות החשובים ביותר בתורת הגאולה של הדת הבהאית.

המדע הנוצרי נוסד בסוף המאה הקודמת על-ידי הנביאה האמריקאית מרי בייקר אדי. דת זו נולדה ביחד עם הרפואה הפסיכוסומאטית. כמו במקרה של מר האברד עם ספרו הפופולארי על "בריאות הנפש", גם המדע הנוצרי התחיל עם ספר פופולארי שנכתב על-ידי אדי ופורסם לראשונה ב-1875 בתור 'מדע ובריאות'. "בריאות" היא מילה נרדפת ל-"גאולה" עבור סופרים נבואיים אלו, אשר בדרך זו פחות או יותר מחדשים את הרעיון הלטיני של "salus".

הקהילה הראשונה של דת הסיינטולוגיה נוסדה ב-1954, ושמה היה כנסיית הסיינטולוגיה של קליפורניה. בדרך זו הדת שיכללה את עצמה, בכך שהיא ארגנה את עצמה לפי המודל של הכנסייה הנוצרית. סיינטולוגיה התפשטה לכל מיני ערים בעולם בהן דוברים אנגלית (קנדה, אוסטרליה, דרום-אפריקה, אנגליה וארצות-הברית), כמו גם לצרפת, גרמניה, דנמרק, הולנד, איטליה ושוודיה. מרכזים וארגונים של סיינטולוגיה הגיעו גם למדינות אירופיות אחרות (בלגיה, אוסטריה ואירלנד) ומדינות אחרות מחוץ לאירופה (יפן, קוריאה, הודו, ישראל ומקסיקו.)

II. תוכן דוקטריני
הורד את הספר הלבן