מייקל א' סיוורטסב

השכלה: Ph.D.‎ בכלכלה (1973). כלכלן בנושא טיפולוגיה של סטטיסטיקות בתעסוקה, המוסד לתנועת העבודה הבין לאומית, האקדמיה למדעים 1973-1970. בית-הספר הגבוה, המוסד לתנועת העובדים הבין לאומית. 1965-1959, סטודנט במוסד לכלכלת התעופה של מוסקבה.

ניסיון מקצועי: 1969-1965, חוקר זוטר, המחלקה לפילוסופיה, המוסד לכלכלה לאומית, פלנקאנוב. 1976-1973, חוקר, המכון לתנועת העבודה הבינלאומית, אקדמיה למדעים של ברית-המועצות. 1976 עד היום, חוקר בכיר, המכון של ארה״ב וקנדה, האקדמיה הרוסית למדעים.

איזורי התמחוּת: סוציולוגיה פוליטית בדגש על אינטראקציה בין-אתנית ובין דתות, טיפולוגיה של מנהיגות פוליטית, היסטוריה ותיאוריה של התרבות.

פרוייקטים של מחקר: 1990 עד היום, הבעיות של זהות אתנית-דתית, המכון לארה״ב וקנדה, האקדמיה של המדעים המדויקים. 1990-1985, מודלים של שלטון פוליטי, המכון לארה"ב וקנדה. 1985-1980, בעיות היסטוריות-מדעיות של ידע הומניטרי, המכון לארה״ב וקנדה. 1980-1976, מודלים מתמטיים של תהליכים חברתיים, המכון לארה״ב וקנדה. 1976-1969, ניתוח השוואתי של סטטיסטיקות תעסוקה, המכון לתנועת העבודה הבינלאומית.

פרוייקטים של מחקר בשדה: 1991 ו-1992 – תוכנית "הדיוקן של הכפר האוריינטלי", דאגסטן. 1989 תוכנית אריכות הימים, אבחזיה.

לימודים, הרצאות: 1991 עד היום, פרופסור שותף לסוציולוגיה של דת רוסית באוניברסיטה ההומניטרית של מוסקבה. 1992 עד היום, פרופסור לפוליטיקה של התפוצה היהודית באוניברסיטה היהודית במוסקבה.

פרסומים/ספרים: 'טיפולוגיה של התלות ההדדית בין ארה"ב ומדינות מתפתחות', 1988. 'טיפולוגיה של הבעיות של סטטיסטיקות בתעסוקה', 1975.

מאמרים עדכניים: "תרבות רוסית פוליטית והתחזית של מערכת מולטי-פוליטית" בארה״ב: 'כלכלה, פוליטיקה, אידיאולוגיה' 1993, מס' 1. "תנועות פוליטיות ומפלגות: מקורות ותחזיות" ב-'ארה"ב: כלכלה, פוליטיקה, אידיאולוגיה', 1993, מס' 2. "מנהיגות כריזמטית: הבעיות של מנהיגות פוליטית", 1993. "ראיונות בדאגסטן״ ביחד עם הסופר א' רשקובסקי ב-'רוסיה והעולם המוסלמי', 1993, מס' 1. "ההשפעה של חוסר הסכמה בתרבות מסורתית על המבנה של תמונה פוליסנטרית של המדע הבסיסי" ב-'התמצאות בתיאוריות והיפותזות', 1992. "האסלאם בדאגסטן" ב-'רוסיה והעולם המוסלמי', 1992, מס' 6. "גורלות התרבות בפילוסופיה הדתית של פאול טיליך" ב-'הנוצרי', 1991, מס' 4-3.

השתתפות בוועידות בינלאומיות: "קסנופוביה, גזענות, אנטישמיות", מוסקבה, 1993. "דיאלוג יהודי-נוצרי", אייזנאך, גרמניה, 1992. "החשיבה האירופאית והרעיון האירופי", אלבורג, דנמרק, 1991.

שירות ציבורי: 1993-1990, יושב-ראש, שותפות מוסקבה על דיאלוג רוחני; 1995, יו״ר לדתות חדשות של המועצה לשיתוף פעולה עם ארגונים דתיים במשרדו של נשיא רוסיה.

הורד את הספר הלבן