״בסירוב הרישום של ארגון הסיינטולוגיה של מוסקבה, הרשויות של מוסקבה לא פעלו בתום לב וזנחו את מחויבותם לניטרליות ואובייקטיביות בהתייחסם לקהילה הדתית של מגיש הבקשה. לאור האמור לעיל, בית-המשפט מאמין שמניעת הזכות לחופש דת והתאגדות של מגיש הבקשה היתה לא מוצדקת. אי לכך זוהי הפרה של סעיף 11 של האמנה כפי שהיא מובנת לאור סעיף 9.

ראה גם: ״ארגון הסיינטולוגיה של מוסקבה זוכה בהחלטה חשובה
לחופש הדת בבית-המשפט האירופי לזכויות אדם״
הורד את הספר הלבן