איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

II.
מטלה

נתבקשתי על-ידי ארגון הסיינטולוגיה לתת את חוות דעתי המקצועית על שני נושאים נרחבים: (1) השכיחות של הפרישה בתנועות דתיות חדשות ו-(2) המהימנות של התיאורים שהפורשים מספקים על האמונות והעיסוקים הדתיים הקודמים שלהם. שתי השאלות האלה הן בעלות חשיבות מכרעת לצורך הבנה נאותה של התנועות הדתיות החדשות מאחר ופורשים כאלה לעתים קרובות זוכים למעמד מיוחד כמקורות מידע אמינים לגבי האמונות והעיסוקים הקודמים שלהם בחשיפות תקשורתיות ואפילו במחקרים אקדמאיים של תנועות דתיות לא מסורתיות. יתרה מזאת, מספר מוגבל של פורשים הגישו תביעות נזיקין בבתי-משפט, כשהם מאשימים את הקהילות הדתיות הקודמות שלהם בדרכים שונות שהן עוסקות בפעילויות של מרמה והולכת שולל או בהפעלת לחץ פיזי ורגשי. אותם אינדיבידואלים שימשו לעתים קרובות, לאחר מכן, כעדים מומחים בתיקים משפטיים אחרים כנגד דתות חדשות, בין אם מדובר בכתבי אישום שהוגשו על-ידי גופים ממשלתיים ובין אם בתביעות שהוגשו על-ידי מתנגדים עוינים.

בעבר, פורשים היו זוכים לגינויים נחרצים על נטישת האמונה שלהם.

תשומת הלב המיוחדת שניתנת על-ידי אמצעי התקשורת לפורשים מתנועות דתיות חדשות ולפניותיהם לבתי-המשפט בתביעות על נזקים לכאורה שנגרמו להם על-ידי הדת הקודמת שלהם קשורה לשינוי משמעותי ביותר בגישה של הציבור וביחס שלו לפורשים במאה הנוכחית. בעבר, פורשים היו זוכים לגינויים נחרצים על נטישת האמונה שלהם. יותר מכך, פעולת הענישה שננקטה כנגד הפורש על-ידי הקבוצה הדתית שדחה קיבלה לעתים קרובות חיזוק נוסף מכוחה של המדינה. לעומת זאת, בשנים האחרונות יותר סביר שהפורש הוא זה שינקוט פעולת ענישה נגד הקבוצה הדתית, לפעמים בתמיכה של החוק. לעתים קרובות מסתכלים על הפורשים מתנועות דתיות חדשות בתור קורבנות ולא עריקים מתוקף הסיפורים השליליים באופן קיצוני שהם מספרים על העבר הדתי שלהם. אבל נותרת השאלה אם עדויות הפורשים האלה מהוות דיווחים מהימנים על הקהילות הדתיות בהן הם היו חברים והפעילויות הדתיות שהם לקחו בהן חלק בעבר.

העניין המיוחד של כנסיית הסיינטולוגיה בשאלת מהימנותם של הפורשים נובע מהעובדה שהיא עצמה היתה מטרה ל-"חשיפות" תקשורתיות ותביעות אזרחיות המבוססות על עדותם של פורשים. כהקדמה לדיון המלא בהמשך, אני משוכנע מתוקף ההכשרה המקצועית שלי והמחקר האקדמי שלי שתקשורת ההמונים, הקהילה האקדמאית, המערכת המשפטית או סוכנויות הממשלה, לא צריכים לקבל את הפורש כמקור מהימן של מידע על תנועות דתיות חדשות באופן לא ביקורתי. תמיד יש להתייחס אל הפורש כאל אדם עם נטייה לספק תיאור משוחד של האמונות והפרקטיקות הדתיות של הפעילויות והקהילות הדתיות הקודמות שלו או שלה.

III. פרישה בעבר
הורד את הספר הלבן