איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

ד. מסקנה

הניתוח לעיל מראה כי שבעת הממדים של דת, כפי שזוהו על-ידי סמארט, נמצאים כולם בסיינטולוגיה. ניתוח זה מראה גם שלמרות שלסיינטולוגיה יש מאפיינים ייחודיים, אמונות ועיסוקים מעשיים רבים בה הם דומים, או מקבילים, לאלה שאפשר למצוא בדת מוכרת אחת או יותר.

ניתוח זה מראה גם שלמרות שלסיינטולוגיה יש מאפיינים ייחודיים, אמונות ועיסוקים מעשיים רבים בה הם דומים, או מקבילים, לאלה שאפשר למצוא בדת מוכרת אחת או יותר.

השאלה אם סיינטולוגיה היא דת נשקלה גם בבית-המשפט העליון של אוסטרליה (כנסיית New Faith נגד נציב מס הכנסה, Australian Law Journal Reports ‏57 [‏1983]:‏ 785ff)‏. ההחלטה פה אחד של בית-המשפט הזה היתה שסיינטולוגיה היא דת. בפסק הדין במקרה הספציפי הזה, השופטים מייסון וברנן השתמשו בשני קריטריונים לבדיקה של דת: "(א) אמונה בישות, דבר או עיקרון על-טבעי; (ב) קבלה של כללי התנהגות כדי להגשים את האמונה הזאת" (Australian Law Journal Reports ‏57 [‏1983]:‏ 785)‏. השופטים וילסון ודין השתמשו בארבעה קריטריונים ככלי עזר בבואם לקבוע אם מערכת מסוימת של רעיונות ועיסוקים מעשיים מהווה דת:

(א) שהאוסף הספציפי של רעיונות ו/או עיסוקים מעשיים כולל אמונה בעל-טבעי, כלומר, אמונה שהממשות משתרעת מעבר למה שניתן לקלוט באמצעות החושים; (ב) שהרעיונות קשורים לטבע האדם, למקומו בעולם ולמערכת היחסים שלו עם דברים על-טבעיים; (ג) שהרעיונות התקבלו על-ידי החברים בדת כרעיונות מחייבים, או מעודדים את החברים בדת לפעול לפי סטנדרטים או תקנוני התנהגות מסוימים או להשתתף בעיסוקים מעשיים ספציפיים שיש להם משמעות על-טבעית; (ד) שגם אם מידת הגיבוש של החברים רופפת וניתן למצוא הבדלים באמונות ובעיסוקים המעשיים שלהם, החברים בדת מהווים קבוצה או קבוצות ניתנות לזיהוי. (Australian Law Journal Reports ‏57 [‏1983]:‏ 785)‏.

אחד או יותר מהשופטים במקרה הזה לקח בחשבון באופן ספציפי את העובדה שהאמונות והעיסוקים המעשיים של סיינטולוגיה התפתחו מאז שהיא הוקמה, שסיינטולוגיה אינה מתעקשת שחבריה ינטשו את חברותם בדתות אחרות, ושיש דגש מסחרי חזק בעיסוקים של סיינטולוגיה. השופטים הגיעו למסקנה שאף אחת מהעובדות האלה אינה פוסלת את ההכרה הדתית של סיינטולוגיה; ואומנם, ניתן לציין עובדות דומות לגבי דתות מוכרות אחרות בנקודות שונות בהיסטוריה שלהן.

מהסיבות המתוארות בניתוח לעיל, אני חושב שסיינטולוגיה נחשבת בצדק כדת. לסיינטולוגיה יש את המאפיינים הגנריים הבולטים שמאפיינים דתות מוכרות, ויש לה גם תכונות ייחודיות משלה – אמונות ועיסוקים מעשיים מסוימים שמבדילים אותה בתור דת שונה, ולא בתור תנועה לא דתית.

אלן ו' בלאק
24 בינואר 1996

הורד את הספר הלבן