״בהתאם להנחיות מזכיר הציבור ...
חובתי להודיע לכם שהוענק אישור לבקשה
בתיעוד הנ״ל להתאחדות האזרחית
של ארגון הסיינטולוגיה של ונצואלה״.

הורד את הספר הלבן