״ ׳ההתאחדות הדתית של ארגון הסיינטולוגיה
של ברזיל׳ מהווה התאחדות דתית
והיא העדה הבלעדית של ׳ההתאחדות הדתית
של ארגון הסיינטולוגיה של ברזיל׳.״

הורד את הספר הלבן