״בהתאם לרשות המבצעת הארצית ... המוסד המבקש [ארגון הסיינטולוגיה של ארגנטינה]
הוכיח את אופיו הדתי.״

הורד את הספר הלבן