״שהיעדים והמטרות של ארגון הסיינטולוגיה של אקוודור הן ... פילוסופיה דתית במובן המלא שמקדמת את האדם לעבר חופש ואמת מוחלטת.״

הורד את הספר הלבן