״המועצה השיפוטית הלאומית עבור קרקעות וכספי המדינה החליטה בכפוף לסעיף §7 של החוק לרשום את ארגון הסיינטולוגיה של שוודיה בתור קהילה דתית עם מספר ארגון משלה.״

ארגוני הסיינטולוגיה בשוודיה

הורד את הספר הלבן