״המשרד לקהילות דתיות של ממשלת הרפובליקה הסלובנית מאשר שארגון הסיינטולוגיה הוא דת בהתאם לסעיף 6 של חוק המעמד המשפטי
של הקהילות הדתיות בסלובניה.״

הורד את הספר הלבן