״לכבוד הוא לי להודיע להוד מעלתך שהכנסנו לתוקף את הרישום והפירוש, של ארגון הסיינטולוגיה של פורטוגל, כישות דתית קולקטיבית תחת מספר 677/20070907״.

הורד את הספר הלבן