״בית-המשפט לקח בחשבון ... פסק הדין
של בית-המשפט האירופי לזכויות אדם
מה-5 באפריל 2007 (בקשה מס׳ 18147/02)
שמכיר בסיינטולוגיה בתור תנועה דתית.״
הורד את הספר הלבן