״זאת לתעודה שארגון הסיינטולוגיה נרשם
תחת תקנת האגודות של 1954.״

הורד את הספר הלבן