״דת הסיינטולוגיה אושרה בתור ארגון לתועלת הציבור במונחים של סעיף 30 של חוק מס הכנסה, וההכנסות והרכוש פטורים ממס ההכנסה ... התרומות על-ידי או לארגון לתועלת הציבור פטורות ממס תרומה.״

ארגוני הסיינטולוגיה בדרום-אפריקה

הורד את הספר הלבן