״משרד רישום ההתאחדויות התיר את הפעילות ואישר את מערכת החוקים של הישות הידועה בתור ׳ההתאחדות הדתית של סיינטולוגיה׳ ... שיעדיה העיקריים הם ... לימוד, חקירה, פיתוח והפצה תרבותית של טכנולוגיות רוחניות
לשיפור עצמי של דיאנטיקה
והפילוסופיה הרוחנית של סיינטולוגיה.״

הורד את הספר הלבן