מצבי קיום רבים, גבוהים יותר, מצויים בהישג ידו של האדם, וניתן להגיע אליהם באמצעות סיינטולוגיה. ל. רון האברד דאג למיפוי מדויק של מצבים אלה, ולאחר מכן הבהיר איך ניתן להשיגם, בסדרו אותם על גב טבלה שהציגה באופן גראפי כל צעד בנתיב המוביל מעלה.

הטבלה שמציגה דירוגים אלה של השתפרות נקראת ׳טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות של הרמות והתעודות׳. הסיווג מתייחס להכשרה בסיינטולוגיה, ולעובדה שישנן פעולות מסוימות שנדרש לעשותן, או מיומנויות מסוימות שיש לרכוש לפני שאדם מסווג כאודיטור ברמה מסוימת, ומתירים לו להתקדם אל הדרגה הבאה. דירוג מתייחס לשיפור ההדרגתי שמתרחש במהלך אודיטינג בסיינטולוגיה.

מאז ומתמיד ראה האדם בעיני רוחו, במסגרת מורשתו הדתית, גשר על פני התהום בין המקום שבו הוא מצוי כעת לבין מישור גבוה יותר של קיום. לרוע המזל, רבים מאלה שניסו לחצות את התהום, נפלו אל מעמקיה.

אם נשתמש במטאפורה זאת, הרי שטבלת הסיווג, הדירוג והמודעות מייצגת, למעשה, את הגשר החוצה את התהום ומוביל אל המישור הגבוה יותר. זהו החזון שהאדם טיפח והוקיר לאורך עשרת אלפים שנה לפחות, והוא כעת בר-השגה על-ידי ביצוע הצעדים כפי שהם סודרו בטבלה.

הטבלה היא מדריך עבור האדם, מן המודעות הראשונה שלו אל סיינטולוגיה ועד לכל אחת מן הרמות הגבוהות יותר. מעולם לפני כן לא עמדה לרשות האדם מפה שכזאת. זהו הגשר אל החופש המוחלט. זהו המסלול. הוא מדויק, ויש דרך סטנדרטית להתקדמות בו. ההולך בו נעשה חופשי.

הורד את הספר הלבן