איך להישאר בריא | מרכז המשאבים למניעה

II. המטלה

התבקשתי לחלוק את הדעה שלי, בתור מלומד של דת, על שתי שאלות. 1. האם סיינטולוגיה היא "דת?" ו-2. האם ארגוני סיינטולוגיה הם "מקומות סגידה"? זה הרחיב את ההבנה שלי ששאלות אלה הן רלוונטיות לשאלות בנוגע לפטור של סיינטולוגיה ממיסוי בתחומי שיפוט מסוימים. ניגשתי אל השאלות האלה, סיפקתי קצת רקע בלימודים של תנועות דתיות חדשות ואז פניתי ישירות אל השאלות שלעיל. הניתוח שלי והתגובה לשאלות מבוססים אך ורק על המעמד שלי בתור מלומד של דת ולא על כל מומחיות בענייני חוק או בתחום האדמיניסטרטיבי.

III. "דתות חדשות" ולימודי דת
הורד את הספר הלבן